Prevenirea incendiilor

Problema care poate fi întâlnită în cea mai mare parte în proiectarea ascensoarelor din Italia și din Europa din punct de vedere al prevenirii incendiilor este aceea a necesității compartimentării putului ascensorului   în comparație cu alte părți ale clădirilor care sunt, de fapt, supuse cerințelor de prevenire a incendiilor generale.

Pentru a realiza  acest lucru, producătorul trebuie să proiecteze și să pună în aplicare în mod adecvat rezistența la foc a putului ascensorului insusi , în timp instalatorul  trebuie să instaleze uși rezistente la foc în conformitate cu reglementările aplicabile. Acestea din urmă depind de tipul de construcție și utilizare, precum și de legile și reglementările naționale.De exemplu, tipul de uși de foc necesare în Italia este diferit de cel necesar în Marea Britanie sau în Franța, care la rândul său este diferit  fata de altele etc.

Cu toate acestea, toate ușile de incendiu, deși au rezistență diferită la flacără, fum și / sau izolare termică, astăzi trebuie testate și certificate de laboratoare speciale care respectă standardul armonizat EN 81-58.

În unele clădiri care fac obiectul acestei legislații italiene, se aplică apoi Decretul ministerial. 15 septembrie 2005, care necesită ascensoare cu dimensiuni și caracteristici date în funcție de utilizare, precum și cu tipuri speciale de manevră care permit echipelor de salvare să efectueze operațiuni de urgență cu ascensoare. Koppel A.W. este capabil la cerere să realizeze aceste sisteme particulare și să ilustreze mai detaliat specificațiile proiectanților și clienților.

In  general, în Europa, unele clădiri necesită prezența ascensoarelor pentru pompieri, folosite de echipele de urgență în principal pentru a combate incendiul care s-a dezvoltat pe unele etaje. Aceste ascensoare trebuie să respecte standardul armonizat relevant EN 81-72. Aceste facilități sunt disponibile și la KOPPEL A.W.

Dincolo de problema strictă a prevenirii incendiilor, fiecare ascensor din Europa ar trebui să poată realiza, în caz de incendiu, ceea ce este cerut de standardul EN 81-73 „Comportament în caz de incendiu”. Practic, este necesar ca, în cazul în care există un sistem de detectare și semnalizare automată sau manuală a incendiilor, odată ce este conectat la ascensor , să stabilească că acesta încheie ultima cursa care să permită oamenilor să părăsească cabina, să o ducă la un etaj  sigur, și rămâi acolo cu ușile deschise, pentru a preveni prinderea oamenilor în cabină în timpul incendiului. Fiecare ascensor  Koppel respecta  această caracteristică.Departamentul tehnic al KOPPEL A.W. rămâne disponibil pentru orice alte clarificări.

Decretul din 15 septembrie 2005 privind prevenirea incendiilor.