Angajamentul nostru față de mediu

Mediul în care trăim este  doar unul și trebuie să lucrăm cu toții pentru a-l proteja. Acest angajament privește  atat oamenii, cat  și companiile.

De aceea, Koppel A.W. a solicitat și a obținut certificarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001 de la DNV.

În timpul activității sale normale, la fel ca toate celelalte companii, Koppel AW  folosește o serie de  produse sensibile (agenți chimici, cum ar fi lubrifianți și detergenți) și  produce o serie  de deșeuri.

Koppel a identificat 11 tipuri de produse sensibile și 14 tipuri de deșeuri, fiecare avand   un cod pe care legea îl definește drept CER (inclusiv deșeuri de ulei mineral, toner, baterii de plumb, diverse tipuri de ambalaje, fier și oțel etc.). Gestionarea acestor produse și deșeuri are loc în conformitate cu legislația și cu  aplicarea unor reguli precise care garantează diferențierea corectă și eliminarea prin furnizori calificați și controlați. Dar Koppel face mai mult: când, așa cum se întâmplă deseori, operează în gospodării private sau în zone rezidentiale , care nu pot fi organizate pentru a gestiona cu ușurință deșeurile de construcții (care, ca un troliu sau un tablou folosit, rămân proprietatea sa), dar  răspunde de gestionarea acestor deșeuri ca și cum ar fi ale sale, în sistemul său de management de mediu. 34% din deșeuri sunt recuperate, iar restul de 66% sunt eliminate în mod corect.

Prin urmare, clientul se bucură de un serviciu gratuit care, pe lângă protectia  mediului în care trăiește (evitând acumularea anti-igienică a deșeurilor în spațiile sale), îi permite o respectare de  altfel dificilă a legii.

Certificarea ISO 14001 înseamnă, de asemenea, gestionarea substanțelor periculoase, cele care deteriorează stratul de ozon (posibilele scurgeri de gaze refrigerante din sistemul de climatizare), emisiile atmosferice ale sistemului de încălzire, limitarea consumului de electricitate, apă și gaze utilizate în spații

Înseamnă, de asemenea,  existenta unor planuri de îmbunătățire, echipamente  ale companiei  cu un  impact mai mic asupra mediului, trecerea la iluminatul cu LED-uri, cercetarea soluțiilor tehnice pentru a putea oferi clienților cele mai eficiente din punct de vedere energetic  (de exemplu, noi tipuri de panouri de control și mașini de tracțiune).